Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống PCCC, Báo cháy, chống sét

Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống PCCC, Báo cháy, chống sét

Hệ thống sprinkler chửa cháy tự động

 

Gia công lắp đặt ống PCCC

 

Sơn chống cháy cột nhà xưởng trước khi lắp dựng
Hàn hóa nhiệt - bãi tiếp địa
Bảo trì máy bơm PCCC

 Các tin khác

Copyright © 2018 QUANG ĐIỆN. All Rights Reserved. Design web by Nina., Ltd