Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, thông gió làm mát TRẠI CHĂN NUÔI

Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, thông gió làm mát TRẠI CHĂN NUÔI

Cấp nước uống tự động cho trại nuôi heo
Thiết kế thi công hệ thống điện, nước, khử trùng, biogas cho trang trại chăn nuôi qui mô lớn
Làm mát chuồng trại bằng hơi nước - tự động bằng cám biến nhiệt
Quạt hút làm mát 

 Các tin khác

Copyright © 2018 QUANG ĐIỆN. All Rights Reserved. Design web by Nina., Ltd