Biogas công nghiệp - dùng cho máy phát điện công suất lớn.

Hệ thống BIOGAS cho trại chăn nuôi

Bogas: Hệ thống bể chứa, đường ống, hệ lọc khí, máy phát điện

Copyright © 2018 QUANG ĐIỆN. All Rights Reserved. Design web by Nina., Ltd