Hệ thống BIOGAS cho trại chăn nuôi

Hệ thống BIOGAS cho trại chăn nuôi

 

Hồ chứa & hệ thống dẫn Biogas về máy phát điện

 

ống HDPE dẫn gas về khu xử lý và bồn chứa

 

Làm mát và tự động làm sạch gas đưa vào máy phát điện
Thiết kế tự xả thải của hệ BIOGAS
Bồn chứa và hệ ống dẫn gas - đang lắp đặt
Máy phát điện 250KVA chạy bằng Biogas
Công suất đủ để cấp điện cho trang trại 24/24
Cty Quang Điện đã thi công hoàn thành hệ thống BIOGAS rất hiện đại cho trang trại JAPFA Lộc Ninh

 Các tin khác

Copyright © 2018 QUANG ĐIỆN. All Rights Reserved. Design web by Nina., Ltd