Cấp nước công nhiệp

Cấp nước công nhiệp

Thi công lắp đặt đường ống cấp nước sạch cho KCN
Hàn ống HDPE fi 350 bằng máy hàn gia nhiệt

 Các tin khác

Copyright © 2018 QUANG ĐIỆN. All Rights Reserved. Design web by Nina., Ltd